PRAVIDLA BADMINTONOVÉ TOUR OSTRAVSKÝ KANÁR

 • 1. Badmintonová Tour startuje v měsíci září a končí nově měsícem květen, jednotlivé termíny turnajů jsou uvedeny v termínové listině. Na tuto listinu je odkaz v každém vypsaném turnaji.
 • 2. V měsíci květen (2018) bude finálový závěrečný turnaj (bod 21.), který proběhne jiným systémem a vyhodnotí se i celá Tour.
 • 3. Na květnovém turnaji mají právo účasti všichni hráči, pouze hráči / páry na 1. – 8. místě bodového žebříčku v měsíci duben budou hrát odděleně od zbývajících párů (tito hráči mají také zajištěno automatické přihlášení na závěrečný turnaj a nemohou skončit hůře jak na 8. místě), přesné podmínky viz bod 21.
 • 4. Vstup do Tour je kdykoliv v průběhu celého roku, například lze startovat až na posledním turnaji celé Tour, tedy v květnu, celá Tour má celkem 9 hracích kol. Nemusíte se tedy ničím zavázat, můžete chodit hrát klidně nepravidelně, třeba přijít vyzkoušet i jen jednou a kouknout, jak to na takových turnajích chodí.
 • 5. Místo konání všech turnajů je shodné a to ve sportovním centru SC FAJNE, které se nachází v Ostravě – Porubě.
 • 6. Badmintonová Tour je vypsána pro 2 kategorie: Dvouhra mužů + žen Smíšená čtyřhra (mixy), tzn. 1 muž a 1 žena tvoří jeden pár
 • 6.1 Turnaje jsou určeny pro 24 hráčů, přičemž v kategorii A má automaticky rezervované místo prvních 8 hráčů v celkovém žebříčku. Tzn., že nezáleží na čase přihlášení do turnaje. Zbylá místa na turnaji jsou obsazena na základě času přihlášení – viz bod 11.
 • 7. Kapacita turnaje jednotlivců je 24 přihlášených hráčů a hráček, pokud se nestanoví jinak. Kapacita turnaje smíšených čtyřher je 36 párů, pokud se nestanoví jinak. V případě uzavření přihlášek na aktuální turnaj nebo po naplnění kapacity, budete dále vedeni jako náhradníci v pořadí, ve kterém jste se přihlásili. V případě, že dojde v úterý k uzavření přihlášek a počet přihlášených hráčů / párů bude např. 16, můžete být i tak vedeni jako náhradníci, i když není využita kapacita 36 párů, z důvodu přesného objednání kurtů. Organizátor má dále právo zrušit turnaj v případě nízkého počtu hráčů / párů a to z důvodu nedostatečné naplnění kapacity.
 • 8. Hracím dnem je vždy sobota. Rozpis turnajů na celou sezónu je uveden v odkaze v propozicích turnaje.
 • 9. Právo účasti mají všichni hráči, pokud organizátor nerozhodne jinak (hráč extraligy apod.).
 • 10. Účastnící hráči musí být starší 16- ti let, tedy 17 let (včetně) až neomezeno. Pořadatel má možnost udělit výjimku.
 • 11. Přihlašování na jednotlivé turnaje probíhá tak, že se nejprve hráč musí registrovat na webu www.badmintonovaliga.cz, vytvoří si hráčský účet, přes který se následně přihlašuje do turnajů. V případě turnajů mixů, musí se oba hráči registrovat, aby bylo možné je spárovat dohromady. Hráči, kteří jsou i zapojeni do Ostravské badmintonové ligy a hrají nebo někdy v minulosti hráli, tak ti se už nemusí registrovat, neboť už hráčský účet mají vytvořený. Přihlašování probíhá vždy po odehrání aktuálního turnaje z neděle na pondělí od 0:01, do čtvrtka 23:59 hod, tedy 2 dny před každým dalším turnajem nebo do naplnění předepsané kapacity. Hráči / páry na 1. – 8. místě celkového žebříčku mají svá místa před rezervované a musí je do 7 dní od vypsání turnaje potvrdit. Když to daný hráč ve stanovené lhůtě nestihne, tak v případě, že se poté bude chtít přihlásit a dojde k naplnění kapacity turnaje, stává se náhradníkem. Doplňující informace a stav přihlášených hráčů naleznete na webových stránkách www.badmintonovaliga.cz
 • 12. Startovné pro jednotlivé turnaje činí: Dvouhra žen a mužů 270 Kč Smíšená čtyřhra 225 Kč / hráče (450kč /pár)
 • 13. Po přihlášení na turnaj Vám v e-mailu zašleme bankovní účet a variabilní symbol, který uvedete při zaplacení startovného. Startovné musí být uhrazeno nejpozději do čtvrtka, tedy 2 dny před aktuálním turnajem. Po přičtení startovného na našem účtu budete e-mailem informováni o zaplacení.
 • 14. Startovné obsahuje pronájem haly, plastové míče YONEX Mavis 350 s modrým pruhem, výsledkový servis během turnaje a následně i mimo něj, ceny pro první čtyři místa v turnajích, drobounké občerstvení, losované ceny v turnajích, poháry s věcnými cenami pro celkové vítěze celé Tour a také pro hráče umístěné na 2. a 3. místě v celé Tour.
 • 15. Odhlašování z turnaje probíhá přes hráčský účet na www.badmintonovaliga.cz nebo v případě nouze telefonicky. Když dojde k odhlášení z turnaje po uzavření přihlášek ve středu, tedy méně než 3 dny před turnajem, Vaše startovné propadá na úhradu objednaných kurtů.
 • 16. V kategorii smíšené čtyřhry platí pravidlo zastoupení jednoho z hráčů jiným hráčem, z důvodu vytíženosti nebo zdravotních problémů, maximálně 3x za celou Tour. To znamená, že stabilní pár musí tvořit 2 hráči (muž a žena), který je veden v bodovém žebříčku. V případě třetí náhrady se automaticky vytváří nový pár, tzn. 1 hráč může figurovat v žebříčku vícekrát a s ním náhradník, se kterým získá další body do žebříčku, i když nehraje v původním páru. V hráčském účtu máte k dispozici 2 řádky pro náhradníky, slouží to i jako kontrola, takto vidíte, kolikrát jste tuto možnost už vyčerpali.
 • 16.1 Příklad: Máme stabilní pár Novák / Nováková. Tento pár spolu odehraje 3 turnaje. Na 4. turnaj přijde pár Novák / Bílá a na 5. turnaj Skočdopole / Nováková. Body za tyto dva turnaje se přičtou stabilnímu páru Novák / Nováková. Na 6. turnaj přijde pár Novák / Zelená, v tomto případě vzniká nový pár a body se mu přičítají pouze za 6-tý, případně další společně odehraný turnaj. V případě, že se utvoří pár Bílá / Skočdopole, body získané za předešlé turnaje, kde figurovali jako náhradníci ve stabilním páru Novák / Nováková, se jim do žebříčku nezapočítávají.
 • 17. Jednotlivé turnaje budou hrány „Švýcarem“, minimálně na 6 kol, každý tedy odehraje minimálně 6 zápasů. Hrát se bude na 2 hrané sety do 15- ti bodů, včetně. Za 1 uhraný set se budou udělovat 3 body, za horší prohru bod 1 (prohra 11:15 a více, vyhraný získává body 2). Celkem se hraje v zápase o 6 bodů. Hrát se bude na 6 kurtech, pokud se v propozicích turnaje nestanoví jinak. Stejně tak si organizátor vyhrazuje právo na změnu hracího systému turnaje, podle počtu přihlášených a dostavených účastníků na dílčí turnaj.
 • 18. Začátek každého turnaje Ostravského kanára v badmintonové tour je stanoven na 9:00 hod. Prezence hráčů probíhá od 8:35 v hale SC FAJNE.
 • 19. Nasazení hráčů / párů do jednotlivých turnajů bude probíhat na základě aktuálního žebříčku, který se bude vždy aktualizovat po odehraném turnaji a je přístupný na webových stránkách. To znamená, že v prvním kole na sebe nenarazí nejlepší hráči, kteří jsou vysoko umístění. Výjimku může tvořit první turnaj v září, kde o nasazení jednotlivých hráčů / párů bude rozhodovat čas a datum přihlášení do turnaje.
 • 20. Za každý odehraný turnaj hráči / páry dostanou příslušný počet bodů (dle bodovacího klíče) za umístění v turnaji. Celkovou Tour vyhrává hráč / pár, který bude mít po posledním turnaji v květnu na svém kontě nejvíce bodů. Započítává se 7 nejlepších výsledků v období září až květen – nejhorší dva výsledky se škrtají. Bodový žebříček je aktualizován v každé novince na stránce www.badmintonovaliga.cz
 • 21. Záverečný turnaj bude hrán systémem každý s každým pro hráče / páry umístěné v žebříčku na 1. – 8. místě. Zbylí hráči / páry budou hrát klasicky „Švýcarem“ na 6 kol. Hráči, kteří budou hrát ve skupině o 1. - 8. místo na posledním turnaji, už nemůžou skončit na horším než 8. místě celkového žebříčku. Hráči na zbylých místech, 9. místo a níže bojují na posledním turnaji o maximální umístění na 9. místě. Vyhlašování vítězů a předání putovního poháru proběhne po turnaji, bližší informace až v průběhu roku. Slavností vyhlášení včetně dalších hodnotných cen, proběhne na začátku září. Při menší účasti týmů, se odehraje pouze turnaj pro TOP 8.
 • 22. Při shodném počtu bodů u 2 a více hráčů / párů na konci Badmintonové Tour, budou vzájemné zápasy dotyčných hráčů / párů (při rovnosti rozdíl míčů ve vzájemných zápasech) a následně los.
 • 23. Hraje se se žlutými plastovými míči YONEX Mavis 350 s modrým proužkem.
 • 24. Hraje se podle platných pravidel ČBaS. Vzájemné zápasy si hráči rozhodují sami, případně když se dohodnou na rozhodčím, budou ho pak respektovat.
 • 25. Každý hráč startuje na turnajích na vlastní nebezpečí a bude se chovat ohleduplně, aby svým chováním neohrozil jiné. V případě úrazu, organizátor turnaje nenese žádnou zodpovědnost.
 • 26. Na turnaji je vyžadována taková obuv, která neznečišťuje a neničí povrch kurtu.
 • 27. Podáním přihlášky hráči potvrzují svou účast na turnaji a dle výše uvedených podmínek souhlasí se zněním pravidel Badmintonové Tour. Dále hráči souhlasí s uveřejněním svých jmen na webových stránkách, případně s uveřejněním fotek, či videí z proběhlých turnajů a zasíláním informačních e-mailů týkajících se turnajů.
 • 28. Organizátor si vyhrazuje právo na odůvodněné změny pravidel před nebo v průběhu Badmintonové Tour.


BODOVÁNÍ