Systém

 • OSTRAVSKÁ BADMINTONOVÁ LIGA je rozdělena do jednotlivých lig, respektujících výkonnostní úroveň hráče / týmů.
 • V každé lize je příslušný počet skupin o 5ti hráčích.
 • První nasazení hráčů / týmů do jednotlivých lig provede správce ligy na základě žebříčku předcházejícího ročníku. Nově přihlášení hráči / týmy budou umístění do poslední ligy, mohou ale využít divokou kartu. Žadatel je pak vyjímečně jen v 1. kole vložen jako 5. hráč, aby hned v 1. kole nevznikalo mnoho skupin po 6ti členech.
 • Liga se hraje 11 kol ( 1.kolo- září, 2.kolo – říjen, 3.kolo – listopad, 4.kolo – prosinec, 5.kolo – leden, 6.kolo – únor, 7.kolo – březen, 8.kolo - duben, 9.kolo - květen, 10.kolo - červen, 11.kolo - červenec,srpen.
 • Jedno kolo OSTRAVSKÉ BADMINTONOVÉ LIGY trvá jeden kalendářní měsíc, pokud správce ligy neurčí jinak. Výjimku tvoří 11.kolo, kdy se hraje v měsíci červenec a srpen.
 • Na konci ligy ( po skončení 11.kola ) dojde k vyhlášení nejlepších hráčů / týmů.
 • Během každého kola odehrají hráči zápasy „každý s každým“ ve své skupině. Hrací dny si hráči sami domlouvají.
 • Hráči / týmy na základě odehraných výsledků každý měsíc postupují, sestupují nebo setrvávají napříč jednotlivými ligami.
 • Pokud se hráči nedohodnou jinak, oficiálním míčem pro zápasy je Yonex MAVIS 350 s modrým proužkem.
 • Každý měsíc jsou vítězové skupin zařazeni do slosování o hodnotné ceny.

Schéma lig

 • OSTRAVSKÁ BADMINTONOVÁ LIGA se skládá ze skupin Mistři, Přeborníci a Nadšenci. První 4 skupiny tvoří Mistry, 5 až 8 skupina tvoří Přeborníky a 9. až poslední skupina tvoří Nadšence.
 • V 1. až 6. skupině jsou 2 paralelní podskupiny ( A,B ) a v 7. až poslední skupině jsou vždy 4 paralelní podskupiny ( A,B,C,D ). Dochází tak k rychlejšímu postupu a sestupu mezi jednotlivými skupinami a ligami a lépe se vyrovnávají úrovně.
 • Ve skupinách, kde jsou 2 či 4 paralelní podskupiny jsou hráči každý měsíc náhodně nalosováni do jedné z podskupin (A,B; A,B,C,D). Tím je zaručena obměna protihráčů.
 • Z každé podskupiny postupuje 1. a 2. nejlepší hráč / tým kola o skupinu výš a 4. a 5. hráč / tým sestupuje o skupinu níž. Hráč / tým, který v podskupince skončil 3., zůstává ve své skupině, ale obmění se mu soupeři. Tímto způsobem zlepšující se hráči / týmy získávají stále lepší a lepší soupeře a výkonnostní úrovně se přibližují.
 • Pokud je podskupina kvůli DIVOKÉ KARTĚ šestičlenná, zůstávají v ní 1 hráč / tým, ten který se umístil na 3. místě (1. a 2. hráč postupuje, 4., 5. a 6. hráč / tým sestupuje). Šestičlenná skupina tak ovlivňuje i skupiny pod ní. Vždy musejí být skupiny po 5 nebo 4 hráčích / týmech, pokud není využito DK. Pokud je podskupina čtyřčlenná, sestupuje pouze 4. hráč / tým. Pozn: Jestliže se rozhoduje kdo sestoupí z 3. místa, když je skupina 5-ti a 6-ti členná, rozhoduje o sestupu lepší podíl setů - hráči / týmu ze 6-ti členné skupiny se nezapočítává nejlepší výhra v měsíci, případně vítězná skreč. Pokud budou mít oba i stejný poměr, rozhodne los. Grafické znázornění ZDE
 • Z 6. skupiny postupuje a sestupuje na konci každého kola (z důvodu zužování schématu lig) pouze 1 hráč / tým, 2 tedy zůstávají.
 • Po nalosování dochází k uzavření daného kola a není možno dosadit hráče / tým do žádné skupiny, ani v případě náhlého vypadnutí některého z hráčů / týmů. V takovém případě je výsledek uváděn jak 2:Sc. Body jsou uděleny dle tabulky.

Povinnosti hráče / týmů

 • Zaregistrovat se na stránkách www.badmintonovaliga.cz
 • Zaplatit startovné 500 Kč (od únorového kola 250 Kč) za celou ligu dvojher, 400 Kč (od únorového kola 200 Kč)za celou ligu čtyřher za pár převodem na účet OSTRAVA BADMINTON KLUBU. Číslo účtu 107-3884700267/0100. Účet veden u Komerční banky, pobočka Ostrava
 • Po odehrání zápasu zapsat bezprostředně výsledek na stránky www.badmintonovaliga.cz prostřednictvím uživatelského účtu.
 • Předem se omluvit z utkání, pokud hráč ví, že ho nemůže z nějakého důvodu odehrát. V případě stornování termínu zápasu je hráč rušící termín povinen navrhnout termín náhradní. Pokud bude hráč delší dobu nepřítomen, je nutné o tomto předem informovat své spoluhráče.
 • Hráč má možnost kontaktovat spoluhráče za účelem změny hracího termínu. Žádat o změnu termínu lze výhradně skrze funkci "změna termínu" v hráčských profilech! Hráč rušící oběma hráči již potvrzený termín, má povinnost navrhnout do 2 dnů termín nový. V případě neodehrání zápasu do konce hracího kola, může být hráči rušícímu termín zápasu udělen záporný výsledek SC:2.
 • Hráči jsou povinni uhradit příslušnou částku za rezervovaný kurt, dle ceníku, a to tak, že se o náklady podělí. Dále jsou povinni dodržovat provozní podmínky příslušného sportovního centra.
 • Hráč / tým, který se bez omluvy nedostaví k domluvenému utkání ve stanoveném čase, je povinen uhradit celou částku za zarezervovaný kurt a současně je mu udělena skreč (2:Sc).
 • Hráč / tým, který v průběhu kola odstoupí z ligy, je povinen informovat o vzniklé situaci soupeře a zajistit zrušení zarezervovaných kurtů v příslušném sportovním centru. Neodehraná utkání jsou bodována jako skreč (2:Sc).
 • DOUBLY - v případě nutnosti (nemoc, zranění, pracovní zaneprázdnění apod.) je dovoleno nahradit jednoho hráče z dvojice náhradníkem. Ale POZOR! V takovém případě musí být tato změna s předstihem oznámena ostatním párům ve skupině a ti ji musí schválit. Pokud bude mít některý z párů proti náhradníkovi námitky, musí si hráč najít jiného náhradníka. Pokud se týmy nedohodnou na odehrání zápasu do konce měsíce, bude zadána skreč v neprospěch pro tým, který náhradníka nesehnal nebo mu nebyl náhradník ostatními páry schválen (SC:2).
 • Hráči jsou povinni vyvarovat se jakýmkoliv vulgarismů a případných ataků v rámci vlastních komentářů jednotlivých zápasů.
 • Hráči nesmějí v rámci fotoprofilu vkládat žádné urážlivé fotografie, či jiný urážlivý obsah.
 • V případě porušení výše uvedených podmínek, nenese provozovatel zodpovědnost.

Pokuta & Černý puntík

 • V případě nedostavení se bez řádné omluvy k domluvenému utkání, popřípadě nedochvilnost bude udělena POKUTA a současně ČERNÝ PUNTÍK.
 • O udělení postihu rozhoduje správce ligy, na základě zvážení objektivních skutečností vedoucí ke skrečování utkání.
 • O udělení postihu bude hráče informovat automaticky generovaný email, s možností odvolání.

Veškeré výše uvedené kroky vedou ke zlepšení herní morálky a zajištění korektních vztahů mezi OSTRAVSKOU BADMINTONOVOU LIGOU, provozovateli badmintonových center a samotnými hráči.


Červená karta

 • V případě hrubého a opakovaného porušení pravidel OBL si v krajním případě správce ligy vyhrazuje právo udělit tzv. červenou kartu.
 • Červená karta může být rovněž udělena hráči, který má u svého uživatelského účtu nevyřízenou pokutu, starší než jeden měsíc.
 • Červenou kartu uděluje správce ligy a proti udělení červené karty se nelze odvolat.
 • Červená karta znamená automaticky STOP na příští hrací kolo – tzn. že hráč nebude nalosován do následujícího hracího kola.
 • Po odpykání trestu bude hráč zpátky nalosován do soutěže o jednu výkonnostní skupinu níže.

Bodové hodnocení

 • OSTRAVSKÁ BADMINTONOVÁ LIGA se hraje na 2 vítězné sety.
 • Vítězem setu se stává ta strana, která jako první dosáhla 21 bodů, s výjimkou případů uvedených v pravidlech níže.
 • Bod získá strana, která vyhrála výměnu. Strana vyhraje výměnu, jestliže se soupeřící strana dopustí chyby nebo míč přestane být ve hře, protože se dotknul povrchu hřiště v soupeřově dvorci
 • Za stavu 20:20 strana, která první dosáhne dvoubodového vedení, maximálně 30:29 vyhrává set.
 • Strana, která zvítězila v předchozím setu, podává v následujícím setu jako první.
 • V případném třetím setu, jakmile jeden hráč dosáhne 11. bodu, hráči si vymění strany.
 • Před zahájením utkání se hráči mohou oboustranně dohodnout na hře do 15 bodů. Pokud je stav 14:14 - strana, která první dosáhne dvoubodového vedení, maximálně 20:19, vyhrává set.
 • Hraje se podle oficiálních pravidel Českého Badmintonového Svazu ( www. czechbadminton.cz )
 • Výsledky zápasů jsou obodovány následovně:
  • 1 bod za prohrané utkání 0:2
  • 2 body za prohrané utkání 1:2
  • 4 body za vyhrané utkání 2:1
  • 5 bodů za vyhrané utkání 2:0, 2:Sc
  • -1 bod za skreč soupeři Sc:2
  • -5 bodů za neodehrané utkání Sc:Sc
 • Pokud se hráč / tým bez omluvy nedostaví k domluvenému zápasu, znamená to vítězství 2 : Sc (skreč) pro přítomného hráče.
 • Pokud ani jeden hráč / tým nevyvine snahu zápas odehrát a vůbec se nezkontaktují, systém na konci kola zapíše výsledek Sc:Sc a oba hráči obdrží -5 bodů.
 • Jediná oficiální cesta jak žádat o změnu domluveného termínu utkání je pomocí funkce "změna termínu utkání", která je dostupná v uživatelském účtu hráče.
 • Pokud několik hráčů ve skupině neodehraje žádný zápas, o pořadí ve skupině rozhodne aktuální pořadí v žebříčku, v extrémní situaci (shodné pořadí) rozhodne o pořadí losem správce ligy.
 • Hráč, který ohlásí delší nepřítomnost, prohrává v každém zápase Sc : 2 a klesá tedy každé kolo o jednu skupinu. Po návratu do OBL může zase začít stoupat, nebo může využít Divoké karty.
 • Hráč, který po dvě kola bez omluvy neodehraje žádný zápas, bude vyřazen z ligy, bez nároku na vrácení startovného.
 • Hráč, který zruší svou účast v lize po odehrání dvou celých kol, ztrácí nárok na navrácení startovného.
 • Vedle bodů za odehrané zápasy v průběhu kola se body přidělují také za účast v dané skupině. Čím vyšší skupina, tím více bodů hráč získá. Ve skupině MISTRŮ 1 je to 200 bodů, s každou další nižší skupinou se bodový zisk snižuje o 10 bodů.
 • Body za odehrané zápasy v průběhu kola + body za účast v dané skupině se sčítají a dávají dohromady počet bodů do celkového žebříčku.
 • Do celkového žebříčku se započítává 9 nejlepších výsledků z celé sezóny. Započítané nejlepší výsledky jsou viditelné v záložce profilu "průběžné výsledky".
 • Žebříček je veden zvlášť pro muže, zvlášť pro ženy, zvlášť pro ligu Mistři, zvlášť pro ligu Přeborníci, zvlášť pro ligu Nadšenci, celkově a zvlášť pro 40+. Hráč, který odehrál min. jedno kolo ve skupině lig Mistři, nebo Přeborníci, bude automaticky zařazený do žebříčku nejvýše dosažené ligy.
 • Při shodě bodů v podskupině rozhodují body ze vzájemného/vzájemných zápasů aktuálního kola, poté rozdíl setů ze vzájemného/vzájemných zápasů aktuálního kola, poté skóre míčů (rozdíl a pak počet získaných míčů) ze vzájemných zápasů aktuálního kola, poté rozdíl setů ze všech zápasu v dané skupině aktuálního kola, poté skóre míčů (rozdíl a pak počet získaných míčů) ze všech zápasů v podskupině aktuálního kola. Poté pořadí v celkovém žebříčku dané sezóny. Pokud žádné z těchto kritérií nerozhodne, určí pořadí správce ligy losem.
 • Při shodě bodů v žebříčku rozhoduje celkový počet vyhraných zápasů ze všech kol, poté celkový rozdíl setů ze všech kol, poté celkový počet odehraných zápasů ze všech kol, poté celkový počet skrečovaných zápasů, pokud žádné z těchto kritérií nerozhodne, určí pořadí losem správce ligy.
 • Vítězem kola se stává hráč, který se v daném kole dostane na postupovou pozici ve své skupině a současně má nejvíce bodů. Pokud již v minulosti postoupil do vyšší skupiny (Přeborníci, Mistři) bude až do konce sezóny hodnocen jako hráč nejvýše dosažené skupiny.
 • DOUBLY - jeden hráč může být po schválení správce ligy a následné udělení výjimky nalosován ve více týmech najednou. Pokud nastane situace, že se navzájem utkají týmy, kde figuruje stejný hráč, je na domluvě týmů, jak zápas odehrají. Je možnost, odehrát zápas 1 vs. 1 v podobě kolegů daného hráče.

Zápis výsledků

 • Po odehrání zápasů, zapíše vítěz utkání, může i poražený, výsledek zápasu prostřednictvím svého uživatelského účtu.
 • Pokud protihráč s výsledkem nesouhlasí, má právo 5 dní na odvolání, nejpozději však do posledního dne v daném měsíci, kdy končí aktuální kolo. Pokud se do dané lhůty hráč neodvolá, považuje se výsledek za správný a bude započítán do hodnocení ligy.
 • Zapisuje se výsledek jednotlivých setů (např. 2 : 1) a dále body uhrané v jednotlivých setech.
 • Zápis výsledků končí o půlnoci poslední den kola, tedy poslední den měsíce, pokud nestanoví správce jiné datum.
 • Výsledky jsou zveřejněny na stránkách ligy. Pokud byl omylem zapsán špatný výsledek, lze ho v průběhu kola reklamovat u správce ligy. Po ukončení kola již nelze výsledky měnit. Pokud nebyly reklamovány, znamená to, že s nimi hráč souhlasil.
 • Pokud nebyl zadán výsledek ani jedním z hráčů, systém na konci kola automaticky zapíše Sc:Sc a oba hráči obdrží -5 bodů.
 • Pokud se zápas neodehraje, je proti pravidlům zapsat jiný výsledek, než 2:SC, SC:2 či SC:SC. Je přísně zakázáno zapisovat zápas, který se neodehrál, jako odehrán! Porušení těchto tohoto pravidla bude bráno jako vážné porušení pravidel ligy a trestáno vyloučením z ligy bez možnosti vrácení startovného!

Divoká karta

 • Každý nově přihlášený hráč OSTRAVSKÉ BADMINTONOVÉ LIGY nebo stávající hráč nespokojený se svým umístěním, může zažádat o tzv. DIVOKOU KARTU.
 • Prostřednictvím DK si hráč může vybrat, do jaké ligy a skupiny chce být zařazen, poté odehraje kolo v této skupině (podskupina bude obsahovat daný měsíc 6 hráčů, každý hráč tedy odehraje 5 zápasů).
 • Poté, co si hráč DK zakoupí, je nasazen do vybrané skupiny a stává se jejím hráčem, tj. sestupuje z ní či postupuje stejně, jako ostatní hráči této skupiny (nemusí tedy skončit na 1. či 2. místě, aby se v ní udržel). Pokud se přecenil, bude postupně padat, až se zastaví na své úrovni.
 • O počtu udělených DK rozhoduje správce ligy. Při větším zájmu rozhoduje pořadí žádostí.
 • Divokou kartu lze uplatnit pouze 1x za sezónu.
 • Pokud je podskupina kvůli DK 6-členná, budou místo 2 hráčů sestupovat 3, napříč celou pyramidou (např. skupiny pod nimi obsahující 5 hráčů ve skupinách - bude padat i 5-tý nejhorší hráč). Postupují 2 hráči. Zvýšený počet hráčů v této podskupině trvá pouze 1 měsíc.
 • Poplatek za přidělení Divoké karty činí 300 Kč. Divoká karta bude udělena až po zaplacení poplatku.
 • O Divokou kartu se žádá výhradně formulářem, který je přístupný z uživatelského účtu.

Ostatní ujednání

 • Zaregistrováním a zaplacením startovného hráč vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a se zveřejněním výsledků na www.badmintonovaliga.cz, Facebooku, rádiu a a v sportovním oznamu denního tisku.
 • V zájmu lepšího fungování soutěže si správce ligy vyhrazuje právo upravit tato pravidla v průběhu soutěže.
 • Hráč má možnost rozhodnout se, zda-li se stane členem OSTRAVA BADMINTON KLUBU, pokud tak učiní, je povinen řídit se jeho platnými stanovami.(Stanovy ke stažení ZDE )
 • Kontaktní údaje (emailová adresa a telefonní kontakt) uvedené v registračním formuláři budou poskytnuty hráčům příslušné skupiny.
 • Hráči hrají na vlastní nebezpečí.
 • Vznikne-li hráči škoda účastí v této soutěži, nelze ji vymáhat na organizátorech ligy.